Nederlandse School Taipei

De stichting achter de Nederlandse School Taipei, Stichting Nederlands Onderwijs Taipei, biedt sinds 1989 lesprogramma's Nederlandse Taal en Cultuur aan Nederlandstalige kinderen aan.  De school is verbonden aan de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB) die onderwijskundig- en bestuurlijk advies, alsmede professionele bijscholing biedt aan meer dan 200 Nederlandse Taal en Cultuur (NTC) scholen over de hele wereld. De lesprogramma's en de organisatie van onze school staan onder toezicht van de onderwijsinspectie van het Nederlands Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.


Wij bieden onze lessen op twee locaties aan. Op onze locatie in DaAn District geven we lessen op zaterdag aan kinderen die doordeweeks naar een lokale school gaan. In TienMu verzorgen we de NTC-lessen aan leerlingen op de Franse, Duitse en Britse sectie van Taipei European School.


Een deel van onze leerlingen spreekt thuis Nederlands als moedertaal. Voor deze groep is het doel om zo dicht mogelijk op het niveau te blijven van hun leeftijdgenoten in Nederland (of BelgiĆ«). En ander deel van de leerlingen komt uit gezinnen met een Nederlandstalige ouder of waar beide ouders anderstalig zijn. 


Het NTC-onderwijs dat wij aanbieden wordt gekenmerkt door:

  • Onderwijs gegeven door een bevoegde leerkracht, en jaarlijkse professionele bijscholing.

  • 2 of 3 uur Nederlands taalonderwijs per week (afhankelijk van de groep waar het kind onderdeel van uitmaakt)

  • Les in kleine groepen met veel individuele aandacht.

  • De meest gebruikte lesmethodes in het taalonderwijs in Nederland, die op advies van het NOB met regelmaat vernieuwd worden.

  • Toepassing van een leerlingvolgsysteem (basisonderwijs), door een combinatie van de methodegebonden toetsen en verschillende toetsen van het CITO-leerlingvolgsysteem, waardoor een vergelijking mogelijk is met kinderen van het zelfde niveau of in dezelfde leeftijdsgroep in Nederland.

Nederlandse en Vlaamse gemeenschap

De Nederlandse School Taipei heeft een actieve groep ouders, die buiten de lessen samenkomt en ook activiteiten organiseert. Dit geeft uw kind (en uzelf) de mogelijkheid om deel uit te maken van de Nederlandse en Vlaamse gemeenschap in Taipei. Daarnaast organiseert de school in samenwerking met VNT (Vereniging Nederlandstaligen Taiwan) ieder jaar een Paaspicknick, de Koningsspelen en het Sinterklaasfeest.

Dutch School Taipei